Truffel therapie België


Truffel therapie België (bron: Truffeltherapie)


Psychedelische magic truffels, psilocybine of magic mushrooms gebruiken als therapie? Drugs gebruiken als therapeutisch hulpmiddel is bezig met een opmars in bekendheid. Het heugelijke nieuws dat deze natuurlijke varianten ‘drugs’ zeer goed kunnen helpen bij ten eerste depressiebehandelingen is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken met zeer goede resultaten. Maar ook verslavingen, burn-out en angst-gerelateerde klachten worden […]

Psychedelische magic truffels, psilocybine of magic mushrooms gebruiken als therapie?

Drugs gebruiken als therapeutisch hulpmiddel is bezig met een opmars in bekendheid. Het heugelijke nieuws dat deze natuurlijke varianten ‘drugs’ zeer goed kunnen helpen bij ten eerste depressiebehandelingen is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken met zeer goede resultaten. Maar ook verslavingen, burn-out en angst-gerelateerde klachten worden wel meer dan eens behandeld met psychedelica zoals psilocybine (paddo/truffel), MDMA of ayahuasca.

Wat mag er in België?

Op dit moment is het bezit van psychedelica illegaal in België. Bedrijven kunnen daarom geen psychedelische therapie in België aanbieden. Toch zijn er steeds meer meldingen van illegaal georganiseerde sessies in België. Dit soort sessies zijn moeilijker te vinden en kunnen verstoord worden door politie-invallen.

Een legale oplossing: truffel therapie in Nederland

Een truffel therapie in Nederland is een legale vorm van psychedelische therapie. Belgen kunnen dan ook niet vervolgd worden door justitie als ze in Nederland deze legale sessies doen. Nederlandse aanbieders van truffel therapie zijn dan vaak ook meer ervaren dan de Belgische illegale magic truffel retraites.

Triptherapie komt tot aan de Belgische grens

Triptherapie, een aanbieder van psychedelische sessies, werkt naast de psychedelische ceremonies op eigen locatie in Schiedam (nabij Rotterdam en Den Haag) ook op locatie van de klant. Binnen de Nederlandse grenzen kan je als Belg ook een huisje huren en de sessie daar laten plaatsvinden. Zo kan je net over de grens een natuurhuisje huren als locatie voor de sessie. Andere opties zijn om naast een bezoekje aan bijvoorbeeld Amsterdam, Haarlem of andere stad een truffel sessie in te plannen.

Truffel sessie op locatie

Truffel sessie in de Psychedelic Loft Schiedam

Onze locatie in Schiedam

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Truffel therapie België

Bezoek ook onze partnersites zoals Truffel sessie, lsd therapie, truffel ceremonie, LVL 5 en , psiloflora.


Truffeltherapie


Psychedelic truffle therapy Belgium


Psychedelic truffle therapy Belgium (bron: Psiloflora)


Psychedelic therapy in Belgium Psychedelic therapy with magic truffles is currently not allowed by the law in Belgium and we expect that Belgium will remain keep the ban for at […]

Psychedelic therapy in Belgium

Psychedelic therapy with magic truffles is currently not allowed by the law in Belgium and we expect that Belgium will remain keep the ban for at least another couple of years. In the meantime, research into the positive effects of psychedelics on the psyche continues in mainly the US, UK and the Netherlands. Because of several reports in the Belgian media about magic truffles and magic mushrooms (active ingredient psilocybin) in particular, legalisation in Belgium might happen sooner than expected.

Read more about the ongoing scientific research on psilocybin

A note left behind by two Belgian customers

Many magic truffle sessions and ceremonies for Belgians

So, lately, there has been relatively much media attention in Belgium for the healing effects of psilocybin. Especially after the story of the singer Selah Sue, many Belgians come from Belgium to the Netherlands for psychedelic ceremonies, since it is illegal in Belgium. Another factor is of course that here in the Netherlands we have a lot more experience with the use of these psychedelic drugs. Via our customers, we regularly hear that doctors in Belgium suggest our services ‘off the record’ as an alternative to regular care that is then inadequate. In the first quarter of 2022, about half of our clients came from Belgium!

Most Belgian clients come to the Netherlands in small groups of 2-4 people and make use of our Psychedelic Loft space in Schiedam. In Schiedam they stay overnight after the session before they go home again.

Read more about the Psychedelic Loft Schiedam

An impression of the Psychedelic Loft in Schiedam

Open group truffle ceremony

It is also possible to join an open group truffle ceremony. At an open truffle ceremony, the group is not closed and there are maximum 5 other participants. It is good to find out what you feel comfortable with. Some clients find connecting with strangers an advantage and others prefer more privacy and personal attention.

Read more about the open group truffle ceremony

Arrange your own location

We also come on location within the Dutch borders. So it is possible to rent a holiday home, Airbnb or hotel room and do the session there. This way you can see for yourself if there is a certain place that suits you.

Read more about our truffle ceremony at your location

Everybody is welcome!

Wherever you come from, you are of course welcome. The languages spoken are Dutch and English. If you do not speak these languages, you can bring your own interpreter. We also recommend that you reserve the day after the session as a recovery day and if this is the day of the return flight, make sure that this flight is not too early or postpone the return flight by one day.

Why do you want a psychedelic experience for?

Do you have a spiritual or therapeutic reason to participate in a psilocybin session? Or are you curious about the effects and do you want a safe setting? In any case, we have a lot of experience when it comes to therapeutic reasons and we offer a personal preparation to get the most out of the session.

Read more about the therapeutic triptherapy

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Psychedelic truffle therapy Belgium

Bezoek ook onze partnersites zoals Truffel sessie, lsd therapie, truffel ceremonie, LVL 5 en , psiloflora.


Psiloflora


Psychedelische truffel sessie of ceremonie voor klanten uit België


Psychedelische truffel sessie of ceremonie voor klanten uit België (bron: Truffel ceremonie Nederland)


Truffel Ceremonie over triptherapie blog: Bij triptherapie hebben ze geschreven over Psychedelische truffel sessie of ceremonie voor klanten uit België op March 30, 2022. U kunt dit bericht hieronder lezen Psychedelische therapie in België Psychedelische therapie in België is momenteel niet toegestaan en we verwachten dat België conservatief blijft en het verbod blijf aanhouden voor …

Truffel Ceremonie over triptherapie blog:

Bij triptherapie hebben ze geschreven over Psychedelische truffel sessie of ceremonie voor klanten uit België op March 30, 2022. U kunt dit bericht hieronder lezen

Psychedelische therapie in België

Psychedelische therapie in België is momenteel niet toegestaan en we verwachten dat België conservatief blijft en het verbod blijf aanhouden voor nog zeker een paar jaar. Ondertussen gaan de onderzoeken naar de positieve uitwerking van psychedelica op de psyche door in voornamelijk de Verenigde staten, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Door diverse berichten in de Belgische media over met name magische truffels en paddo’s (werkzame stof psilocybine –> psilocine) kan de legalisering in België misschien eerder inzetten dan verwacht.

Lees hier meer over de lopende onderzoeken naar psilocybine

Een achtergelaten notitie van twee Belgische klanten

Veel truffel sessies en ceremonies voor Belgen

De laatste tijd is er dus relatief veel media aandacht in België voor de helende effecten van psilocybine. Vooral na het verhaal van Selah Sue komen er vanuit België komen dan ook veel Belgen naar Nederland voor psychedelische ceremonies aangezien het in België illegaal is. Een andere factor is natuurlijk dat we hier in Nederland al veel langer ervaring hebben met het gebruik van deze psychedelische middelen. Via onze klanten krijgen we regelmatig te horen dat artsen in België onze dienstverlening ‘off the record’ suggereren als alternatief voor de reguliere zorg die dan niet toereikend is. In het eerste kwartaal van 2022 kwam ongeveer de helft van onze klanten uit België!

De meeste Belgische klanten komen in kleine groepjes van 2-4 personen naar Nederland en maken gebruik van onze Psychedelic Loft ruimte in Schiedam. In Schiedam wordt er na de sessie overnacht voordat zij weer naar huis gaan.

Lees hier meer over de Psychedelic Loft Schiedam

Een impressie van de Psychedelic Loft te Schiedam

Open truffel ceremonie

Het is ook mogelijk om mee te doen met een open truffel ceremonie. Bij een open truffel ceremonie is de groep niet besloten en zijn er maximaal 5 andere deelnemers aanwezig. Het is goed om na te gaan wat jij zelf prettig vindt. Sommige klanten vinden het verbinden met onbekenden een voordeel en anderen hebben een voorkeur voor meer privacy en persoonlijk aandacht.

Lees hier meer over de open truffel ceremonie

Zelf een locatie aandragen

Wij komen ook op locatie binnen de Nederlandse grenzen. Het is dus mogelijk om een vakantiewoning, Airbnb of een hotelkamer te huren en de sessie daar te doen. Zo kunt u zelf kijken of er een bepaalde plek is die goed bij u past.

Lees hier meer over onze truffel ceremonie op uw locatie

Andere landen

Waar je ook vandaan komt, je bent uiteraard welkom. De gesproken talen zijn Nederlands en Engels. Spreek je deze talen niet dan kan je zelf een tolk meenemen. Wij raden tevens aan om de dag na de sessie te reserveren als een herstel dag en als dit de dag is van de terugvlucht, zorg er dan voor dat deze vlucht niet te vroeg is of stel de terugvlucht een dag uit.

Waarvoor wil jij een psychedelische ervaring?

Heb je een spirituele of therapeutische reden om deel te nemen aan een psilocybine sessie? Of ben je nieuwsgierig naar de effecten en wil je een veilige setting? Wij hebben in ieder geval veel ervaring als het gaat om therapeutische redenen en wij bieden dan ook een persoonlijke voorbereiding aan om zo veel mogelijk uit de sessie te halen.

Lees hier meer over de therapeutische triptherapie

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Psychedelische truffel sessie of ceremonie voor klanten uit België

Bezoek ook onze partnersites zoals Truffel sessie, lsd therapie, truffel ceremonie, LVL 5 en , psiloflora.


Truffel ceremonie Nederland


Stil in mij podcast met Marcel – voorbij het denken


Stil in mij podcast met Marcel – voorbij het denken (bron: Truffeltherapie)


De originele post over Stil in mij podcast met Marcel – voorbij het denken is overgenomen van de volgende blog: Triptherapie Stil in mij podcast met Marcel – voorbij het denken Stil in mij In Stil in mij gaan radiomakers Bas Menting en Mart Meijer op zoek naar rust in het hoofd. Ze onderzoeken samen […]

De originele post over Stil in mij podcast met Marcel – voorbij het denken is overgenomen van de volgende blog:

Triptherapie Stil in mij podcast met Marcel – voorbij het denken

Stil in mij

In Stil in mij gaan radiomakers Bas Menting en Mart Meijer op zoek naar rust in het hoofd. Ze onderzoeken samen met Quest Psychologie hoe ver je moet gaan om je gedachten stop te zetten, en of dat überhaupt wel mogelijk is. Dat doen ze aan de hand van twaalf experimenten. Alles voor het antwoord op die ene vraag: kun je aan niks denken?

Verschillende afleveringen over niet denken

Bas Menting en Mart Meijer trekken echt alles uit de kast om even niet te denken. Skydiven, temperatuur-extremen, stiltekamers, seks en nog meer. Beluister hier de intro van de podcast:

Stil in mij met magic truffels

Tijdens aflevering vier gaat Mart bekijken of hij met behulp van magic truffels even uit zijn hoofd kan raken. Mart heeft op zijn zoektocht ons gevonden en blijkbaar was ik, Marcel, de enige die het avontuur met camera’s en opname-apparatuur aandurfde. Op de dag van de sessie waren we dan ook bezig om een doel te stellen voor de sessie. We noemden het doel van deze sessie het ‘voorbij het denken’.

Uiteindelijk heeft Mart tijdens deze sessie een medium dosering ingenomen. Hierdoor heeft hij best aardig wat effecten ervaren. Ben je benieuwd naar de sessie en wil wat gedeeltes horen van de sessie? Beluister deze hieronder.

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Stil in mij podcast met Marcel – voorbij het denken

Bezoek ook onze partnersites zoals Truffel sessie, lsd therapie, truffel ceremonie, LVL 5 en , psiloflora.


Truffeltherapie