Triptherapie Nederland logo
Triptherapie: Psychedelische therapie in Nederland

Triptherapie is een Nederlandse aanbieder die zich richt op psychedelische therapieën. Sinds 2018 bieden ze individuele psychedelische sessies aan met een spiritueel en/of therapeutisch karakter. Ze hebben al meer dan 2300 klanten geholpen tijdens een truffel ceremonie of met het begeleiden van een transformatieve psychedelische therapie met psilocybine, MDMA of LSD varianten.

Veel mensen naar Nederland voor psychedelica therapie

Er zijn verschillende redenen waarom mensen naar Nederland komen voor psychedelische therapie bij Triptherapie. Ten eerste zit de wetgeving mee en kunnen psychedelische therapieën sinds altijd al door blijven gaan. Hierdoor is er meer ervaring en expertise. Veel mensen kiezen Triptherapie vanwege de holistische aanpak waarbij ze het lichaam en de geest als één geheel behandelen. Het Triptherapie traject, die bestaat uit één of meerdere psychedelische sessies met tussenpozen van enkele weken, bevat ook de intake, advies op het gebied van voeding, beweging en supplementen, en de integratie.

Triptherapie

Verschillende psychedelica tijdens therapie

In Nederland is het mogelijk om met legale varianten van psychedelische stoffen sessies te doen. Indien je deze psychedelische sessies met een therapeut doet, wordt dit psychedelische therapie genoemd. Zo kunnen bijvoorbeeld truffels worden gebruikt als vervanger voor psilocybine en zijn er analogen van MDMA en LSD die net zo werken als deze stoffen. Lees meer over deze verschillende psychedelica met therapeutisch potentieel via de knop.

Groepstherapie en truffelceremonies

Naast individuele therapie worden er ook per maand twee of meer groepssessies aangeboden. Dit is meestal minstens één truffelceremonie en één MDMA ceremonie. De verhouding van één begeleider per drie deelnemers en een maximale groepsgrootte van zes personen, zorgt voor beste toezicht, binding en resultaten. Voor de beschikbaarheid, prijs en meer informatie kan je terecht op de website van Triptherapie Nederland.

MDMA sessie met analoog
MDMA analoog

MDMA therapie met analoog

MDMA is een stof die veel neurotransmitters vrij laat komen en dat zorgt voor de en stimulerende effecten die het gevoel van verbondenheid en empathie vergroten. De exacte stof MDMA is in Nederland illegaal om in te zetten als therapeutisch hulpmiddel. Zo wordt er sinds vorig jaar al een MDMA analoog w ingezet tijdens wat MDMA sessies.

MDMA-analogen hebben ongeveer dezelfde effecten als MDMA, maar zijn legaal verkrijgbaar omdat ze niet expliciet worden genoemd als illegale substantie in de Opiumwet (Lijst 1 bevat MDMA). Diverse analogen van MDMA werken op dezelfde manier door neurotransmitters zoals de belangrijkere serotonine en dopamine vrij te laten komen. Dit zorgt voor vergelijkbare effecten voor degene die het gebruikt. Sommige analogen bootsten zo goed MDMA na dat mensen geen verschil merken met het origineel. Anderen zoals 3-MMC werken toch net een beetje anders. Van 4-FA is de werking vergelijkbaar met XTC en Speed. Gebruikers geven ook wel aan dat het een variant is tussen deze middelen. Het heeft een stimulerende werking en begint ongeveer na een half uur tot een uur te werken.

Veel verschillende MDMA analogen

Het kiezen tussen verschillende analogen van MDMA kan moeilijk zijn omdat elk van hen verschillende eigenschappen heeft, sommige gevaarlijker dan anderen. Hoewel de meeste analogen effecten hebben die vergelijkbaar zijn met MDMA, kunnen bepaalde eigenschappen zoals toxiciteit, bijwerkingen en effectiviteit voor medicinale doeleinden sterk verschillen. Sommige analogen zijn minder sterk dan MDMA en vereisen hogere doseringen, terwijl andere meer potent zijn. Desalniettemin hebben sommige analogen mogelijk gunstige eigenschappen die kunnen worden gebruikt bij therapieën, zoals hun anxiolytische effecten en daarmee hun vermogen om angst te verminderen. Het is echter niet veilig is om willekeurig verschillende analogen uit te proberen en dat maakt het lastig de juist te vinden.

Wil je niet wachten op de legalisering van MDMA?

Als je niet wilt wachten op de legalisering van MDMA, maar toch een sessie wilt doen die lijkt op MDMA? Neem dan eens een kijkje op deze pagina:

MDMA therapie | MDMA analoog

Psychedelic therapy Belgium
Tripsitter Belgium

Psychedelic coaching in Belgium

Psychedelic sessions are currently not legalized in Belgium and we expect Belgium to remain conservative for at least a few more years. Recently there has been a relatively large amount of media attention in Belgium for the healing effects of psilocybin. Especially after Selah Sue’s story, many Belgians came from Belgium to the Netherlands for psychedelic sessions.

Are you looking for expertise?

In the Netherlands we have a lot of experience with psychedelics, especially psilocybince, because it was always been legal to use it one way or another. Triptherapie.nl, a Netherlands based company, has guided more than 1800 people with their psychedelic therapy. You can use one of their tripsitters/tripcoaches/therapist to do a session with. They come to your place as long it’s just in the Netherlands. It’s possible to book a rental house in the Netherlands and you can do the session with one of the guides that they offer. You can find a overview of employees here:

Staff of Triptherapie Netherlands

What do belgians choose?

Most Belgian customers come to the Netherlands in small groups of 2-4 people and use the venue Psychedelic Loft in Schiedam. It’s nearby Rotterdam and not so far away from Antwerp and Brussels. After the session, it’s included to spend the night before returning home.

Read more about the here Psychedelic Loft Schiedam

Schiedam ceremony loft -Psychedelic truffle session or ceremony for customers from Belgium

Open truffle ceremony

It is also possible to participate in an open truffle ceremony. During an open truffle ceremony, the group is not closed and there are a maximum of 5 other participants present. It is good to consider what you like. Some customers find connecting with strangers an advantage and others prefer more privacy and personal attention.

Read more about: Psilocybin truffle ceremony

Truffelceremonie Leiden
Experience a Magic Truffle Ceremony in Leiden

How to Experience a Magical Truffle Ceremony in Leiden

Are you looking for a unique and transformative experience that can help you heal, grow and connect with yourself and others? If so, you might want to consider joining a truffle ceremony in Leiden.

A truffle ceremony is a guided psychedelic journey that uses magic truffles, which are the underground parts of some mushrooms that contain psilocybin. Psilocybin is a natural substance that can induce profound changes in perception, mood and cognition, as well as mystical and spiritual experiences.

A truffle ceremony is not just a recreational trip, but a therapeutic and spiritual process that can help you overcome depression, anxiety, trauma, addiction and other mental health issues. It can also enhance your creativity, empathy, self-awareness and well-being.

But to get the most out of your truffle ceremony, you need to prepare yourself properly and have the support of experienced and qualified guides. That’s why we recommend you to join the truffle ceremonies offered by Triptherapie.

Triptherapie is a members of “The Guild of Guides”, an international network of professionals who facilitate safe and ethical psychedelic sessions. They have been organizing truffle ceremonies in the Netherlands including Leiden for several years and have helped hundreds of people to heal and transform their lives.

You can choose to do a private truffle session or ceremony at your house or accomodation or you can make use of our location in Schiedam. If you are interested in joining a truffle ceremony. please read this page first:

Truffle ceremony Netherlands

Tripsitter Netherlands
Tripsitter Holland

Tripsitters in the Netherlands

Trough our services we can offer tripsitters in the Netherlands inluding North and South Holland to help you out during your psychedelic experience. We have tripsitters in Amsterdam, Rotterdam and Eindhoven and we also come to other places on request.

The Role of a Tripsitter

A tripsitter plays a crucial role in creating a safe container for the psychedelic experience. We’ve got experienced guides who offer emotional support, ensure physical safety, and provide a reassuring presence throughout the journey. Some key responsibilities of a tripsitter include:

a. Setting the Environment: Tripsitters help create a comfortable and secure space, considering factors such as lighting, music, and overall ambiance, tailored to the individual’s preferences.

b. Emotional Support: They provide a non-judgmental and empathetic presence, helping individuals navigate their emotions and thoughts during the trip. This support can be especially beneficial during challenging or overwhelming moments.

c. Physical Safety: Tripsitters are responsible for ensuring the physical safety of the individual. They assist with activities such as navigating the environment, preventing accidents, and helping individuals maintain hydration and nutrition.

d. Guiding the Experience: With their experience and knowledge, tripsitters can offer guidance and gentle interventions when needed, helping individuals navigate difficult psychological terrain and offering tools for integration.

Who can you choose as a tripsitter in Holland?

Holland is a region within the Netherlands. It is located in the western part of the country and consists of two provinces: North Holland and South Holland. These two provinces are home to major cities like Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Rotterdam, Delft, The Hague. Historically, Holland was a dominant province during the Dutch Golden Age and played a significant role in shaping the country’s economy, culture, and history. Due to its prominence, the name Holland is often used colloquially to refer to the entire country of the Netherlands.

For example fFor the region of Amsterdam in North Holland we have two guides available that do sessions in this capital city. You can checkout who of our tripsitters work in different parts of the Netherlands by checking the link below:

Overview tripsitters

MDMA therapy

MDMA Therapy in the Netherlands

MDMA therapy is legally and available in the Netherlands even though MDMA on itself isn’t legal. MDMA, also known as 3,4-methylenedioxy-methamphetamine, is a synthetic drug that has been gaining attention in recent years as a potential therapy for a range of mental health conditions. MDMA therapy is a form of psychotherapy that utilizes small doses of MDMA to help individuals with conditions such as PTSD, anxiety, and depression.

One of the key benefits of MDMA therapy is its ability to reduce symptoms of PTSD. PTSD is a condition that can develop after experiencing or witnessing a traumatic event and is characterized by symptoms such as flashbacks, nightmares, and avoidance behaviors. A number of studies have shown that MDMA therapy can be effective in reducing symptoms of PTSD, particularly in individuals who have not responded to other forms of treatment. For example, a study conducted by the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) found that MDMA-assisted psychotherapy produced a significant reduction in symptoms of PTSD in veterans, first responders, and sexual assault survivors.

Another benefit of MDMA therapy is its ability to reduce symptoms of anxiety. Anxiety is a common condition that can manifest in a variety of ways, including generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, and panic disorder. A number of studies have shown that MDMA therapy can be effective in reducing symptoms of anxiety, particularly in individuals with conditions such as social anxiety disorder and OCD. For example, a study conducted by Imperial College London found that MDMA-assisted psychotherapy produced a significant reduction in symptoms of social anxiety disorder in individuals.

MDMA therapy also has the ability to reduce symptoms of depression. Depression is a common and debilitating condition that affects millions of people worldwide. A number of studies have shown that MDMA therapy can be effective in reducing symptoms of depression, particularly in individuals who have not responded to other forms of treatment. For example, a study conducted by the Imperial College London found that MDMA-assisted psychotherapy produced a significant reduction in symptoms of treatment-resistant depression in individuals.

One of the key mechanisms of action of MDMA is its ability to increase the release of serotonin, dopamine, and oxytocin, which are neurotransmitters that play a role in regulating mood, emotions, and social behavior. This increase in the release of these neurotransmitters may be responsible for the positive effects of MDMA therapy on symptoms of PTSD, anxiety, and depression.

Another benefit of MDMA therapy is that it can help to increase feelings of trust and empathy between the patient and therapist. This can be particularly beneficial in cases where the patient has experienced trauma, as it can make it easier for the patient to open up and talk about their experiences. Additionally, MDMA can also help to reduce fear and anxiety which can prevent individuals from accessing therapy or seeking help.

Intenties en doelen voor een truffel ceremonie

Onverwerkte zaken accepteren door truffels

Veel onverwerkte trauma, boosheid, verdriet en angsten manifesteren zicht als psychische en psychosomatische klachten. Waar het bewuste brein soms dingen vergeet zijn deze zaken toch ergens opgeslagen. Een truffel ceremonie kan je helpen om dichterbij deze onverwerkte zaken te komen, ze een plek te geven en daardoor vooruit te gaan in het leven.

Mogelijke doelen om een truffel ceremonie bij te wonen

De onderstaande doelen zijn slechts een greep van de doelen die onze klanten noemen waarvoor ze een sessie doen. Over het algemeen kan je zeggen de de effecten die optreden tijdens de truffel ceremonies ingezet kunnen worden om te veranderen of te accepteren. Kan jij je vinden in één van de doelstellingen?

 • Zelfliefde
 • Social angst verminderen
 • Pijn accepteren/verwerken
 • Angst verminderen
 • PTSS verminderen
 • Trauma verwerken
 • Zingeving
 • Piekeren verminderen
 • Regressie-therapie
 • Filosofische redenen
 • Familiepatronen doorbreken
 • Innerlijke helderheid
 • Onverwerkt emoties verwerken
 • Verslavingen oplossen
 • Beter lief hebben
 • Spiritualiteit
 • Creativiteit
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Misbruik verwerken
 • Psychosomatische klachten verhelpen
 • Omgaan met OCD
 • Gezonder leven

Truffel ceremonie in een groep of individueel?

De meeste klanten kiezen voor individuele sessies om dan meer persoonlijke aandacht te hebben. Ook voelen sommigen zich ook gewoon prettiger in plaats van deel te nemen aan een truffel ceremonie met een hoop onbekenden. De voordelen van een groepsceremonie zijn de lagere kosten en soms werk het groepsgevoel juist wel goed, bijvoorbeeld om sociale angst te verminderen. Bij het maken van een keuze is het handig om te gaan wat voor jou het beste zou werken. Neem gerust de onderstaande links door om beter een keuze te kunnen maken.

Truffel ceremonie voor groepen

Individuele truffel sessies

Magic truffle ceremony September

Magic truffle ceremonies on different dates

The following magic truffle ceremonies cost 300 euro and all dosages are chooseable. Based on the intake and what you see fit we can choose a dosage that suits you. All following truffle ceremonies take place in the Psychedelic Loft in Schiedam and include personal tips for preparation, possible overnight stay, after the ceremony. food and drinks. The start time of a ceremony is at 15:00 and lasts until approximately 23:00.

30 July 2022 – Reset – magic truffle Ceremony

September 3, 2022 – Heart power – magic truffle ceremony

1 October 2022 – Spirituality – Truffle psiloflora ceremony

How to book a magic truffle ceremony?

It is already possible to make a reservation. If the online intake has not been filled in yet, you can do so via the link below. Please indicate at the field: ‘Indicate here what else could be important’ that it is for an open truffle ceremony. Is the intake already filled in or do you have other questions? Then please contact us.

Intake trip therapy | Contact page

Truffel ceremonie in Rotterdam

Truffel ceremonie in Rotterdam

Via ons kunt u deelnemen aan een truffel ceremonie of truffel sessie in groepsverband of individueel. De locatie kan bij jou thuis in Rotterdam, in een hotel of airBNB in Rotterdam zijn of op onze locatie in Schiedam (naast Rotterdam). Voor individuele truffel sessies kiezen mensen er vaak voor om het gewoon bij hunzelf thuis te doen en bij 3 of meer personen dan kiest men vaker voor een truffel ceremonie op onze locatie.

Een truffel ceremonie in of dichtbij Rotterdam

Truffel ceremonie aan huis in Rotterdam

Voor de meeste klanten die een individuele of kleinschalige ceremonie met bekenden aanvragen wordt deze optie het meeste gekozen. Wij komen gewoon naar jouw huis in Rotterdam toe, De kosten zijn lager omdat er niets gehuurd dient te worden. Andere voordelen die worden ervaren zijn met name de rust en het gemak van het niet hoeven te reizen. Vooral na de psychedelische ceremonie is het niet hoeven te reizen een pluspunt. Voor velen is het ook prettig om in een eigen vertrouwde omgeving een psychedelische ceremonie te doen. Alles wat rust brengt zorgt namelijk voor een betere psychedelische reis.

Airbnb

De populariteit van Airbnb is de laatste jaren flink gestegen. Airbnb wordt door onze klanten steeds vaker gebruikt. Vooral onze klanten vanuit het buitenland maken gebruik van Airbnb en laten ons daar langskomen. Zo kan je gewoon een Airbnb in Rotterdam huren en we komen naar jou toe! De voordelen zijn dat men na de ceremonie gewoon kan blijven overnachten en dat er altijd wel iets te vinden is ongeacht de grootte van een groep.

Hotels

Zelf een hotel boeken en daar de ceremonie in de hotelkamer laten plaatsvinden is ook een optie. Dit wordt minder gedaan dan de voorgaande opties. Hotelkamers zijn doorgaans geschikt voor 1 a 2 personen tegelijk.

Op onze locatie in Schiedam

U kunt gebruik maken van de Psychedelic Loft te Schiedam. Bij deze ruimte is de overnachting en de psychedelische ceremonie inbegrepen. De optimale grootte van de groep voor deze mooie ruimte in Schiedam is tussen de 3 en 6 personen.

Lees hier meer over de Psychedelic Loft in Schiedam

Kosten truffel ceremonie

De prijzen van onze verschillende diensten kunt u inzien via de volgende link.

Prijzen psychedelische sessie 2022

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Via de volgende link kunt u via meerdere manieren contact met ons opnemen.

Contact opnemen

 #Rotterdam #Truffel ceremonie #Truffel ceremonie Rotterdam #Truffel sessie #Truffel sessie Rotterdam

Tripsitter in Utrecht

Onze tripstters wonen in (de buurt van) Amsterdam, Haarlem en Utrecht

Ben je op zoek naar een tripsitter in of dichtbij Amsterdam, Haarlem of Utrecht? Onze tripsitters wonen in deze buurt en we rekenen dan ook (bijna) geen rijkosten als het dichtbij is. Buiten deze steden om komen we natuurlijk ook op andere plekken in heel Nederland. Loes woont in Utrecht en Marcel woont dichtbij Haarlem en Amsterdam (Beverwijk).

Loes

Beschikbaarheid van tripsitter Marcel

Bekijk de beschikbaarheid van onze tripsitter Marcel.

Beschikbaarheid tripsitter Loes

Bekijk hier de beschikbaarheid van onze tripsitter Loes.

Een sessie boeken

Wanneer je ons wilt inhuren als tripsitter of voor psychedelische therapie verzoeken we je eerst om de intake in te vullen. Op basis van de intake kunnen we beoordelen of het gebruik van psychedelica voor jou geschikt is en wat voor dosering bij jou zou kunnen passen. Tijdens het invullen van de intake kan je ook aangeven wat je wensen zijn. Na het definitief boeken van een sessie worden er nog meer adviezen gegeven op basis van de intake. Zo zijn de sessies succesvoller door een juiste voorbereiding.

Intake starten

Last minute tripsitter

Tripsitter nodig?

Ga je een stevige dosering paddo’s, magic truffels, DMT, ayahuasca, MDMA, LSD of andere hallucinerende drugs gebruiken en heb je liever toch een professionele tripsitter in de buurt om de veiligheid te waarborgen? Je kunt ons als tripsitter inhuren. Bij legale drugs zoals magic truffels en een LSD-analoog kunnen wij je zelfs voorzien van deze middelen. Verder kan je onze expertise ook gebruiken als je de sessie therapeutisch wilt inzetten of voor spiritualiteit.

Last minute tripsitter inhuren

Als het echt heel kort dag is kan je het beste even een berichtje sturen met de gewenste dag. Wij bekijken dan of iemand beschikbaar is. Geef ook meteen aan welk middel je wilt gebruiken en of je deze zelf beschikbaar hebt.

Contact opnemen

Whatsapp | Telegram | Email

Beschikbaarheid tripzitters

Tripsitter, tripzitter, tripbegeleider tripcoach of triptherapeut?

Soms klinkt tripsitter niet geheel dekkend voor wat we doen tijdens ons werk. Tijdens de sessies met therapeutische doelstelling hebben we namelijk een andere rol dan als we alleen maar een oogje in het zeil dienen te houden bij een trip voor enkel de ervaring. Bij triptherapie noemen we onszelf dan liever de tripbegeleider dan tripsitter. Hoe je ons dan ook noemt, op deze pagina kan je inzien wie wanneer beschikbaar is.

Loes

Overzicht van alle beschikbaarheid

De onderstaande kalender laat alle beschikbare dagen van al het personeel zien voor psychedelische sessies.

Beschikbaarheid tripzitters

Beschikbaarheid Marcel

Beschikbaarheid van onze tripzitter Marcel.

Beschikbaarheid Loes

Bekijk hier de beschikbaarheid van onze tripzitter Loes.

Een sessie boeken

Wanneer je ons wilt inhuren als tripsitter of voor psychedelische therapie dan verzoeken we je eerst om de intake in te vullen. Op basis van de intake kunnen we beoordelen of het gebruik van psychedelica voor jou geschikt is en wat voor dosering bij jou zou kunnen passen. Tijdens het invullen van de intake kan je ook aangeven wat je wensen zijn. Na het definitief boeken van een sessie worden er nog meer adviezen gegeven op basis van de intake. Zo zijn de sessies succesvoller door een juiste voorbereiding.